[an error occurred while processing this directive]
WSAN Homepage
printhead
[an error occurred while processing this directive]
Forrige Skriv ut Hjem Nettstedskart

Kategorier

Oppdatert mandag, den 13. november, 2006.

Her følger en liste over alle juryerte prosjekter i konkurransen 2005. Det ble opprinnelig påmeldt 49 prosjekter der 12 ikke fullførte påmeldingen eller på annen måte ikke kvalifiserte til deltagelse. Til slutt stod det igjen 37 prosjekter som ble behandlet av årets jury.

Først en stor takk fra WSAN til alle som har deltatt.  World Summit Award - Norge har blitt til på meget kort tid og etter interessen å dømme kan dette prosjektet vokse seg til å bli en sentral begivenhet i norge. Neste WSA er i 2007 og da har vi langt bedre tid til å forberede den norske avviklingen.

e-Government

1002   eDialog24, broadband/online
1003   Parliament on demand, broadband/online
1004   Govigram, broadband/online
1005   KSYS, broadband/online
1006   Norway Portal, broadband/online

e-Health

2002   Medcyclopaedia.com, broadband/online
2003   Ønsker ikke offentliggjøring
3007   Doctors working in prison: human rights and ethical dilemm...

e-Learning

3001   Masterstudies, broadband/online
3005   NKI Internet College, broadband/online
3006   Safe Food, offline/DVD, CD-ROM or video materials
3008   e-lev, broadband/online
3009   Snofrix, offline/DVD, CD-ROM or video materials
3010   HITcomet Of The Year, broadband/online
3011 Digital Dommunication and Organizational Challenges, cross media
3013   Reaktor, broadband/online
3014   The Library of Babilani, broadband/online
3015   BrainBank Learning - an ePortfolio Topc Map, broadband/online
3016   Ønsker ikke offentliggjøring

e-Entertainment

4001 IPTV System, broadband/online
4002   Piip-show, broadband/online

e-Culture

3004   Ask the Library, broadband/online
5002   The Norwegian National Touring Company, broadband/online
5003   The Digital Film Archive, broadband/online

e-Science

6001   The program "Gene technology" from viten.no, broadband/online
6002   forskning.no - a website on norwegian and international science...

e-Business

7001   24SevenOffice - internet business systems, broadband/online
7002   Customer Relationship Management on demand, broadband/online
7003   BI Norwegian School of Management, broadband/online
7006   Rica Hotels Booking, broadband/online

e-Inclusion

7005   Easy PC, offline/DVD, CD-ROM or video materials
8001   FAIR Recycling, cross media
8002   Rolltalk, mobile contents
8003   e-Lector/eTaleboka, offline/DVD, CD-ROM or video materials
8004   SearchWise, broadband/online
8005   BlogSoft, cross media
8007   Secrets to Sports - Your Coach on Net, broadband/online

Juryprosessen har foregått på følgende måte.

Juryen benytter seg av World Summit Awards offisielle programvare og database for håndtering og avstemning av de innsendte bidragene.

Juryeringsdelen av dette verktøyet er tredelt med to preliminære juryeringsrunder hvor alle produktene blir vurdert på en skala fra 1 til 6 i fem kategorier i tillegg til en overordnet strategisk poenggivning.

Juryeringskriteriene er:

- Quality and comprehensiveness of content
- Ease of use: Functionality, navigation and orientation
- Value added through interactivity and multimedia
- Attractiveness of design (Aesthetic value of graphics/ audio)
- quality of craftsmanship (technical realization)
- S. Strategic importanse for the global development of the information society
- A. Accessibility according to WC3

Juryen på ni blir delt i tre grupper på tre. I første omgang er det to preliminære runder der de tre gruppene går løs på hver sin bolk med prosjekter og gir poeng i henhold til ovennevnte kriterier. I runde to forkyves alle gruppene og dermed sikrer man at alle arbeidene er studert av minst seks jurymedlemmer. Alle gruppene har da studert 2/3 av arbeidene. I hvor stor grad det enkelte jurymedlem studerer et prosjekt er i denne runden opp til den enkeltes samvittighet og kompetanse.

Siste runde er i plenum hvor man forholder seg til en liste med finalister på de fem prosjektene som da har høyest poengsum innenfor hver kategori. (Disse prosjektene bør i følge de internasjonale retningslinjene havne på et snitt over 3.5). Det er gjennomsnittskarakteren til det enkelte prosjektet som kvalifiserer til plenumsdiskusjon. Det er også anledning for hvert enkelt jurymedlem, i kraft av sin særkompetanse, å eventuelt påpeke mangelen av prosjekter som burde vært med.

Hvert prosjekt blant finalistene blir så behørig presentert og diskutert i plenum og hvor det til slutt er en endelig plenumsvotering på finalistene.

Habilitet

I all konkurranser dukker det opp habilitetsspørsmål og det finnes derfor regler for hvordan et slikt problem skal håndteres. I følge retningslinjene til World Summit Award skal den inhabile part avstå fra å stemme og fra å diskutere et prosjekt som man har deltatt i eller som på andre måter innebærer inhabilitet. Dette gjøres ved at man ikke stemmer eller diskuterer i de første rundene (individuell gjennomgang) og forlater rommet der plenumsdiskusjonene og plenumsvoteringen pågår. Det inhabile jurymedlemmet gis ingen anledning til å påvirke juryprosessen.

I årets tilfelle ble to jurymedlemmer definert som innhabile og ble fysisk flyttet vekk fra plenumsdiskusjon og all form for votering i de aktuelle tilfellene.  Disse prosjektene er mao. Juryert av bare 8 jurymedlemmer.

Regler for deltagelse

- Deltagelse i den norske e-innholdsprisen er åpen for ethvert firma, organisasjon eller enkeltperson som utvikler e-innhold og er lokalisert i Norge.
- Det innsendte e-innholdsproduktet må være produsert helt eller delvis av en norsk statsborger eller et norsk selskap.
- All produkt- og produsentinformasjon må være på engelsk.
- Deltageren må registrere produktet i riktig kategori, i samsvar med kategoridefinisjonen satt av WSA reguleringer. WSA Norges jury har rett til å diskvalifisere produkter som ikke er registrert under riktig kategori.
- Deltageren må sende med nødvendig elektronisk tilgang til det innsendte e-produktet.
- Alle bidrag må være ferdige produkter eller applikasjoner. Disse må inkludere installasjonsinstrukser og brukerveiledning. Ingen utkast, demonstrasjoner eller uferdige produkter kan aksepteres.
- Uferdige innsendelser og innsendelser som ikke fyller kriteriene for deltagelse vil bli diskvalifisert uten videre informasjon om dette.
- Innsender er ansvarlige for at produktet eller applikasjonen fungerer problemfritt.
- Bilder, lyd, innhold, software etc. må ha copyright og all bruk av software må være legal.
- Alt innsendt materiale tilkjennes WSA Norge og blir ikke returnert. En kopi blir arkivert. Arkivet vil ikke benyttes for kommersielle virkemåter.
- Ved registrering aksepterer deltageren WSA Norges regler, retningslinjer og priskriterier.

Juryeringskriterier
1) Innholdets kvalitet og omfang (utstrekning)
2) Brukervennlighet: funksjonalitet, navigering og orientering
3) Graden av økt verdi gjennom interaktivitet og bruk av multimedia
4) Utformingens kvalitet (estetikken i grafikk, musikk eller lydbilde)
5) Strategisk viktighet for den globale utvikling av informasjonssamfunnet
6) Tilgjengelighet i tråd med W3C (se http://www.w3.org)

[an error occurred while processing this directive]

JURY  2005

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Jurymedlemmene er nominert av samarbeidspartnerne.

Heidi Arnesen Austlid

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Heidi Arnesen Austlid er prosjektleder i IKT-Norge, og arbeider spesielt med tjenesteleverandører til offentlig sektor og utdanning. IKT-Norge er bransjeorganisasjon for IKT-næringen og arbeider med å ivareta og fremme IKT-næringens rammevilkår.

Tone Bringedal

Oppdatert mandag, den 20. juni, 2005.

Seniorrådgiver i Avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet, blant annet med anvar for informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge og er fast stedfortreder for avdelingsdirektøren i avdelingen. Tidligere seniorrådgiver i arbeids- og administrasjonsdepartementet, med ansvar for Odin og etablering av norge.no. Deltok i fornyelsesenheten under Jørgen Kosmo med ansvar for It som virkemiddel og eksternt informasjonsarbeid.

Svein Haakon Lia

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Svein er partner i det anerkjente designbyrået Bleed og har vunnet en rekke nasjoanale priser for sin kommunikasjons design. Bleed og Svein har de siste årene høstet stor internasjonal anerkjennelse gjennom en serie med publikasjoner og utstillinger.

Ståle Stenslie

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Dekan kunsthøyskolen i Oslo

Tanja Storsul

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Tanja Storsul er dr polit og jobber ved Institutt for medier og kommunikasjon (Universitetet i Oslo). Hun har i flere år forsket på de samfunnsmessige betydningen av IKT - med særlig vekt på økonomiske, politiske og demokratiske forutsetninger og konsekvenser.  

Cecilie Stranger-Thorsen

Oppdatert mandag, den 23. mai, 2005.

Medieviter, ansatt av Svenska filminstitutet i et nordisk prosjekt initiert av Nordisk Ministerråd, hvor de skandinaviske filminstituttene produserer en møteplass for unge filmskapere på nett hvor de skal kunne vise og diskutere egne filmer og søke råd hos profesjonelle filmskapere. Hun har tidligere arbeidet med filmpedagogikk på nett og opphavsrett i digital distribusjon siden 2000.

Morten Søbye

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

leder ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning), Universitetet i Oslo. Har arbeidet med e-læring i NKS Fjernundervisning (87-91. Har vært medlem av Nordisk Ministerråds IT policy gruppe og redaktør av Futuramas utdanningsarena. Medlem av EUROPRIX General Jury 2002 (Europe's best in Multimedia). Norsk representant i Expert Group on ICT in Education and Training (set up by the European Commission).

Stein Sørlie

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Stein Sørlie er partner i den norske bedriften Orgdot som siden 1997 har produsert spill og andre opplevelser for internett. Selskapet har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser for sine spill og for sitt arbeid med digital kommunikasjonsdesign. Stein sitter i det internasjonale ekspertpanelet til WSA og er leder for WSA-Norge.

Rita Westvik

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Rita Westvik er senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for Kunnskap og Strategi, leder av Futurama, president i Polyteknisk forening og medlem av fagrådet for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), UiO.
Hun har erfaring fra sosialt arbeid/samfunnsarbeid (bl.a. ungdomsarbeid og psykiatri), medier (bl. a. som programleder, redaksjonssjef og kanalsjef i NRK) og politikk (bl.a. som politisk rådgiver i Sosial- og helsedept. og i UD handel). Hun har publisert en rekke audio- og videoprogrammer og artikler.
I SINTEF har hun bl.a. arbeidet med prosjektet På leting etter letekompetansen i Statoil, strategisk satsing mot offentlig sektor, markeds- og medie-prosjektet 2004, konferansedesign/ledelse (KNUS, TU150) og internasjonalisering. Hun har et stipend fra NFF for å skrive om drøm som kilde til kunnskap.