[an error occurred while processing this directive]
WSAN Homepage
printhead
[an error occurred while processing this directive]
Forrige Skriv ut Hjem Nettstedskart

Bakgrunn

Oppdatert mandag, den 13. november, 2006.

«Prisutdelingen i 2005 skjedde under FN-toppmøtet i Tunis i november. 168 land fra hele verden deltok i konkurransen. Norske prosjekter fikk muligheten til å delta»

World Summit Award (WSA) ble avholdt innenfor rammene av FNs World Summit on the information Society (WSIS). European Academy of Digital Media (EADIM) og International Center for New Media (ICNM) er initiativtakere til konkurransen og WSA har som overordnet mål å minske det digitale skillet i verden i dag. Adama Samassékou, president for PrepCom til World Summit on the Information Society, påpeker at WSA konkurransen er et viktig ledd i arbeidet for å utvikle et people-centred, inclusive and development oriented information society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge (WSA Nyhetsbrev, nov. 2003).

Ved å synliggjøre eksisterende produkter og innovative applikasjoner tydeliggjøres den digitale teknologiens nytte for borgere og konsumenter. Det er viktig for WSA å bygge bro over det digitale skillet mellom Nord og Sør. Arbeidene fokuserer på kulturelt mangfold, digitalisert læring og kulturarv. Videre fremmer WSA forståelse for mangfoldet av produkter som allerede finnes og skaper åpenhet i markedet av e-innholdsløsninger, applikasjoner og deres tilgjengelighet. Konkurransen legger vekt på e-programmets innhold og kreativitet og retter seg både mot offentlige og private digitale satsninger.

WSA Norge

I 2005 kåret WSA globale vinnere i 8 kategorier: e-Learning, e-Culture, e-Government, e-Health, e-Business, e-Entertainment, e-Science og e-Inclusion. Alle disse kategoriene er knyttet opp til individets evne til samfunnsdeltagelse, kunnskapsutvikling og sosial og økonomisk velferd. Disse temaene vil vies særskilt oppmerksomhet på konferansen hvor prisutdelingen skal foregå. Målet med konferansen er å sette lys på, og diskutere, e-innholdets betydning for kommunikasjon, dialog og kulturell identitet i fremtidens informasjonssamfunn. Gjennom en årlig konkurranse og konferanse vil WSA Norge etablere seg som den viktigste plattformen for digitale nyskapninger, kreative innholdsløsninger og sosial innovasjon.

Stein Sørlie fra Orgdot AS representerer Norge i ekspertpanelet til World Summit Awards globale konkurranse for 2005. Den nasjonale konkurransen vil bli Norges utstillingsvindu for digital nyskaping og innovasjonsarbeid internasjonalt. Konkurransen mottar i dag arbeider fra 168 land i verden.

[an error occurred while processing this directive]

JURY  2005

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Jurymedlemmene er nominert av samarbeidspartnerne.

Heidi Arnesen Austlid

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Heidi Arnesen Austlid er prosjektleder i IKT-Norge, og arbeider spesielt med tjenesteleverandører til offentlig sektor og utdanning. IKT-Norge er bransjeorganisasjon for IKT-næringen og arbeider med å ivareta og fremme IKT-næringens rammevilkår.

Tone Bringedal

Oppdatert mandag, den 20. juni, 2005.

Seniorrådgiver i Avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet, blant annet med anvar for informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge og er fast stedfortreder for avdelingsdirektøren i avdelingen. Tidligere seniorrådgiver i arbeids- og administrasjonsdepartementet, med ansvar for Odin og etablering av norge.no. Deltok i fornyelsesenheten under Jørgen Kosmo med ansvar for It som virkemiddel og eksternt informasjonsarbeid.

Svein Haakon Lia

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Svein er partner i det anerkjente designbyrået Bleed og har vunnet en rekke nasjoanale priser for sin kommunikasjons design. Bleed og Svein har de siste årene høstet stor internasjonal anerkjennelse gjennom en serie med publikasjoner og utstillinger.

Ståle Stenslie

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Dekan kunsthøyskolen i Oslo

Tanja Storsul

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Tanja Storsul er dr polit og jobber ved Institutt for medier og kommunikasjon (Universitetet i Oslo). Hun har i flere år forsket på de samfunnsmessige betydningen av IKT - med særlig vekt på økonomiske, politiske og demokratiske forutsetninger og konsekvenser.  

Cecilie Stranger-Thorsen

Oppdatert mandag, den 23. mai, 2005.

Medieviter, ansatt av Svenska filminstitutet i et nordisk prosjekt initiert av Nordisk Ministerråd, hvor de skandinaviske filminstituttene produserer en møteplass for unge filmskapere på nett hvor de skal kunne vise og diskutere egne filmer og søke råd hos profesjonelle filmskapere. Hun har tidligere arbeidet med filmpedagogikk på nett og opphavsrett i digital distribusjon siden 2000.

Morten Søbye

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

leder ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning), Universitetet i Oslo. Har arbeidet med e-læring i NKS Fjernundervisning (87-91. Har vært medlem av Nordisk Ministerråds IT policy gruppe og redaktør av Futuramas utdanningsarena. Medlem av EUROPRIX General Jury 2002 (Europe's best in Multimedia). Norsk representant i Expert Group on ICT in Education and Training (set up by the European Commission).

Stein Sørlie

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Stein Sørlie er partner i den norske bedriften Orgdot som siden 1997 har produsert spill og andre opplevelser for internett. Selskapet har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser for sine spill og for sitt arbeid med digital kommunikasjonsdesign. Stein sitter i det internasjonale ekspertpanelet til WSA og er leder for WSA-Norge.

Rita Westvik

Oppdatert torsdag, den 12. mai, 2005.

Rita Westvik er senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for Kunnskap og Strategi, leder av Futurama, president i Polyteknisk forening og medlem av fagrådet for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), UiO.
Hun har erfaring fra sosialt arbeid/samfunnsarbeid (bl.a. ungdomsarbeid og psykiatri), medier (bl. a. som programleder, redaksjonssjef og kanalsjef i NRK) og politikk (bl.a. som politisk rådgiver i Sosial- og helsedept. og i UD handel). Hun har publisert en rekke audio- og videoprogrammer og artikler.
I SINTEF har hun bl.a. arbeidet med prosjektet På leting etter letekompetansen i Statoil, strategisk satsing mot offentlig sektor, markeds- og medie-prosjektet 2004, konferansedesign/ledelse (KNUS, TU150) og internasjonalisering. Hun har et stipend fra NFF for å skrive om drøm som kilde til kunnskap.